Home
Home
Despre proiectul HURO IT-DEBORA PDF Imprimare Email

img-home

Tratatul dela Lisabona a stabilit ca scop esenţial în rândul universitătilor,pregătirea studenţilor conform nevoilor pieţei de muncă cu abilitatea de imbogăţire a cunoştinţelor în urma absolvirii. Din cauza scăderii numărului generaţiilor cu bacalaureat, educaţia adulţilor devine sarcina universităţiilor. Ceea ce priveşte educaţia adulţilor, accentul se axează pe un sistem educaţional modular, flexibil, de scurtă durată. Pe parcursul dezvoltării programului vor fi elaborate şi lansate mai multe module care vor cuprinde cunoştinţe in ICT, si de limbi străine (engleză, germană, franceză). Aplicarea modulelor va fi posibil prin organizare cursurilor în cadrul proiectului.

 

Programul asigură pregătirea pentru 216 participanţi dincele două ţări, care la cursurile şi întâlnirile practice vor fi împărţiţi pe grupe de ICT şi grupe de limbă. Între participanţi se stabilesc relaţii profesionale care pot sta la baza unei colaborări. Schimbul de informaţii va fi util în viitor tuturor participanţilor.

 

buton

 

Obstacolele tendinţelor de globalizare şi integrare sunt acele zone transfrontaliere unde au rămas probleme economice, sociale şi etnice strânse şi nerezolvate şi în momentul de faţă, care îngreunează cooperarea şi unirea europeană. Diminuarea rolului de frontieră este un interes fundamental naţional atât în cazul României cât şi în cazul Ungariei. De un asemenea interes putem vorbi in cazul UE faţă de Strategia de la Lisabona-intensificarea competitivităţii şi menţinerea dezvoltării. În acest spaţiu din cauza inegalităţii economice poate fi observată şi o fracţionare a resursei umane. Strategia de la Goteborg spune că diminuarea acestor diferenţe este un interes comun european. Obiectivele programului se aliniază la axa prioritară numărul 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale în zonele de frontieră.

Modulele elaborate în cadrul proiectului conţin date actualizate care oferă soluţionarea acestor probleme. În 2005 în cadrul întâlnirii guvernelor române şi maghiare s-a decis înfiinţarea unui Centru Educaţional cu scopul de colaborare regională şi pregătire de specialşti în Europa Centrală şi de Est. Acest program va fi realizat prin colaborarea universităţilor: Debrecen, Oradea şi Babeş Bolyai din Cluj Napoca. Dezvoltarea româno-maghiară economică şi culturală poate fi accelerată prin educaţie.

Între Universitatea din Debrecen şi Universitatea din Oradea se menţine o foarte bună colaborare de mulţi ani de zile. AMTC al UD şi Institutul de Studii Euroregionale al UO şi în momentul de faţă derulează impreună un trening prin intermediul căruia din 3 în 3 luni se asigură pregătirea a 20 de studenţi. Pe baza acordului incheiat cu IT Services Hungary kft, la sfârşitul trainingului studenţii se angajează la filiala din Debrecen. Privind feedbackul trainingului ambele părţi contractante, inclusiv participanţii sunt foarte mulţumiţi. Se evidenţiază din ce în ce mai mult nevoia unor asemenea pregătiri în procesul de alinere a spaţiului, după cum putem observa din experienţele de mai sus şi pe baza statisticilor făcute privind situaţia economică a judeţelor. Influenţa acestor factori a determinat realizarea proiectului pe educaţie pentru educaţia adulţilor şi nu numai, bazată pe competenţă. Partenerii au organizat 4 întâlniri pe parcursul cărora au elaborat forma actuală a proiectului.

În cadrul întâlnirilor organizate s-a propus organizarea unor traininguri şi dezvoltarea comună a unui sistem comun. Dezvoltarea formulată în cadrul programului necesită o colaborare strânsă, având în vedere că atât elaborarea cât şi implementarea ţin de interes comun. Programul de educaţie pentru educaţia adulţilor generează rezultate care ajută procedura dezvoltării pieţei regionale pentru forţa de muncă. În cadrul cooperării dintre cele două ţări de asemenea apare ca o direcţie importantă de dezvoltare.

 

 

 
Obiectiv: PDF Imprimare Email

Obiectivul proiectului este reducerea şomajului tipic în zonele de frontieră, care se poate realiza de către partenerii proiectului prin traininguri de limbi străine şi tehnologia informaţiei. Indivizii care se califică pentru trainingurile IT trebuie să aibă cunoştinţe avansate a unei limbi străine, dar să nu aibă competenţe în informatică. Pe parcursul trainingului se acumulează cunoştinţe utile de informatică de la elementele de bază până la terminilogia profesională. Trainingurile centrate pe dezvoltarea vorbirii în engleză, franceză şi germană desfăşurate pe grupuri mici sunt accesibile acelor indivizi care studiază sau au deja un

Citeşte mai mult...
 
Caracterul transfrontalier. Impactul si sustenabilitatea proiectului : PDF Imprimare Email
Şomajul şi forţa de muncă având cunoştinţe adecvate de IT şi de limbi străine reprezintă probleme persistente atât în România, cât şi în Ungaria; proiectul îşi propune să uşureze acste probleme. Grupul ţintă este acelaşi pe ambele părţi ale graniţei: studenţi sau absolvenţi având abilităţi profesionale în domeniul IT sau au cunoştinţe avansate a unei limbi străine, dar au şanse mici să îşi găsească o slujbă. Ambele regiuni sunt dominate de companii în telecomunicaţii, astfel că mediul este acelaşi.
Citeşte mai mult...
 
Principii orizontale PDF Imprimare Email

Asigurarea egalităţii între sexe: pe durata proiectului, principiul „tratamentului egal la locul de muncă cu referire la remuneraţie” va fi respectat pentru liderii masculini şi feminini de traininguri.

Cererile profesorilor şi a participanţilor sunt luate în considerare în momentul programării orelor, fiind astfel permisă flexbilitatea timpului de lucru. Accesibilitatea clasei de training implicată în proiect va fi îmbunătăţită. Toţi participanţii care aparţin grupului ţintă vor fi trataţi în mod egal, inclusiv cei cu deficienţe, cei de etnie romă sau alte categorii dezavantajate din punct de vedere social sau alt punct de vedere. Reprezentanţii acestora au fost implicaţi în planificarea proiectului, iar trainingurile vor fi disponibile pentru toţi în acelaşi mod.

Citeşte mai mult...
 

SearchStatistics

Vizitatori : 87152

 

Feedback Form

Feedback Form
HURO/1001/278/2.3.2

Click to open Form.

 
Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.
footer